Dr.Andas Čakšas lekcija “Saskarsmes un komunikācijas spēju attīstība”