Kopsavilkums pēc 2 posmiem – jātnieki līdz 25 g.v

Kopsavilkums pēc 2 posmiem – Jaunzirgi

Kopsavilkums pēc 2 posmiem – bērni ar I un II grupas ponijiem

Kopvērtējums pēc 2 posmiem – bērni līdz 16 gadu vecumam