Ziedojumi

Aicinām mūs atbalstīt, ziedojot summu Jauno jātnieku skolai!

Jauno jātnieku skola ir sabiedriska labuma organizācija, kuras viens no galvenajiem mērķiem ir jāšanas sporta popularizēšana un attīstība. Tāpēc mēs aktīvi darbojamies šī mērķa sasniegšanai. 

Jūsu ziedotā nauda tiks izmantota sacensību un semināru organizēšanai, jāšanas sporta popularizēšanai, kā arī dažādiem labdarības mērķiem, kas saistīti ar zirgu labklājību un jauno jātnieku atbalstam.

Juridiskām personām iespējams slēgt ziedojuma līgumu, lai saņemtu nodokļu atlaidi, saskaņā ar likuma par uzņēmuma ienākuma nodokli 20.pantu.

“Jauno jātnieku skola” ir sava ceļa sākumā. Kā katram augošam organismam, arī mums vajadzīgs spēks. Ziedojot biedrībai “Jauno jātnieku skola”, Jūs palīdzēsiet augt un attīstīties vienam no labākajiem sacensību kompleksiem Baltijā un paši iegūsiet nodokļu atlaidi.

Ziedot iespējams zvanot  pa tālruni:

+ 371 90006686

(maksa par zvanu EUR 1,42 + PVN)

Mūsu bankas konts ziedojumiem:

AS Swedbank,

SWIFT: HABALV22,

konts: LV19HABA0551017883565