treneru pakalpojumi sacensībās

Trenera klātbūtne JJS sacensībās (dalībnieka sagat.);

20.00

Pieteikties

Trenera klātbūtne sacensībās ārpus JJS centra;

40.00

Pieteikties