Informācija par jauno jātnieku skolas turnīru

JAUNO JĀTNIEKU SKOLAS TURNĪRA 3.POSMS un fināls, 7.09-8.09.2019

           

JJS TURNĪRS KONKŪRĀ

III posms 

Ieskaites sacensības saskaņā ar nolikumu «Latvijas Republikas labākais jātnieks konkūrā»

N O L I K U M S

Laiks un vieta: 2019. gada 07.- 08.septembris plkst. 9.00. Inčukalna nov., „Zustrenes”, Jauno Jātnieku skolas Sporta centrs

Organizatori: Sacensības organizē biedrība “Jauno Jātnieku skola” (JJS) sadarbībā ar LJF

Sacensību tiesneši – Inga Miķelsone, Anna Stafecka

Maršrutu sastādītājs – Josef Maier (GER), Ivo Miķelsons (LAT)

Galvenais stjuarts – Jolanta Lapiņa

Sacensību vetārsts – Anna Veidmane

Sacensību laukums – izmērs 60m x 90m, iesildes laukums – 35m x 60m, smilšu segums

Informācija:  info@latvianhorses.lv, tel., +371 28677177

Sacensību programma

Sestdiena, sākums 9:00

9.00. Maršruts Nr. 1 – Sacensības ar vērtējumu. Vadības maršruts bērniem ar I un II grupas ponijiem/ zirgiem (soļi, rikši). Piedalās jātnieki, kuri nav startējuši konkūra sacensībās 2018./2019. gadā, kā arī poniji/zirgi, kuri startē pirmo sezonu.

 

  1. un 2.  maršruts norisinās vienlaicīgi!

 

9.00. Maršruts Nr. 2 – Šķēršļu augstums 70 cm, maršruts ar vienu pārlekšanu (Art. 238.2.2.) Piedalās jātnieki līdz 16 gadu vecumam (dz.gads 2003. un jaunāki) ar I un II grupas ponijiem.

TURNĪRA IESKAITES maršruts jātniekiem līdz 16 gadiem ar I un II grupas ponijiem

 

 

Maršruts Nr. 3 – Šķēršļu augstums līdz 40 cm. Ideālais laiks – 300 m/min.

Piedalās jātnieki līdz 10 gadu vecumam (dz.gads 2009. un jaunāki) ar I un II grupas ponijiem.

Sacensības ar laika normu, kura tiek dēvēta par „ideālo laiku”. Soda punkti par „ideālā laika” nesasniegšanu vai pārsniegšanu netiek piešķirti. Pārējās kļūdas tiek vērtētas pēc tabulas A. Šajās sacensībās nav atļauta laika uzskaites ārēja uzrādīšana.

Labākais rezultāts ir tam sportistam, kura rezultāts – soda punkti, starpība starp uzrādīto laiku un „ideālo laiku”- ir vismazākais. Gadījumā, ja soda punkti un starpība ir vienādi piem., ideālais laiks ir 60’, viena sportista rez. 0s.p./59’, otra sportista rez. 0s.p./61’, labākais rezultāts ir dalībniekam, kurš nav pārsniedzis ideālo laiku.

Pārējie sportisti tiek sarindoti pēc soda punktiem un laika starpību starp uzrādīto laiku un „ideālo laiku”.

 

Maršruts Nr. 4 – Šķēršļu augstums 80 cm, ātruma maršruts (Art. 238.2.1.), bez ierobežojumiem. (Balvu fonds 235 EUR: 60, 50, 40, 30, 30, 25)  

 

Maršruts Nr. 5 – Šķēršļu augstums 100 cm, ātruma maršruts (Art. 238.2.1.), bez ierobežojumiem.

(Balvu fonds 300 EUR: 90, 65, 50, 40, 30, 25)  

 

Maršruts Nr. 6 – Šķēršļu augstums 110 cm, ātruma maršruts (Art. 238.2.1.), bez ierobežojumiem.

(Balvu fonds 315 EUR: 100, 70, 50, 40, 30, 25)  

 

Maršruts Nr. 7 – Šķēršļu augstums 120 cm, ātruma maršruts (Art. 238.2.1.), bez ierobežojumiem.

(Balvu fonds 315 EUR: 100, 70, 50, 40, 30, 25)

 

 

Svētdiena, sākums 9.00

 

Maršruts Nr. 8  Šķēršļu augstums 100 cm, 2 fāzēs (Art.274.5.3.), bez ierobežojumiem. (Balvu fonds 345 EUR: 110, 80, 60, 40, 30, 25) 

 

Maršruts Nr. 9 – Šķēršļu augstums 110 cm, maršruts ar vienu pārlekšanu (Art. 238.2.2.):

 

 9A – jātniekiem līdz 16 g.v. (dz.g 2003.g. un jaunāki), TURNĪRA IESKAITE.

(Balvu fonds 300 EUR: 90, 65, 50, 40, 30, 25)

 

9B – jātniekiem ar zirgiem līdz 5 g.v.(dz.g 2014.g. un jaunāki), TURNĪRA IESKAITE.

(Balvu fonds 300 EUR: 90, 65, 50, 40, 30, 25)

 

9C – bez ierobežojumiem, (ieskaites maršruts amatieriem).

(Balvu fonds 300 EUR: 90, 65, 50, 40, 30, 25)

 

 

Maršruts Nr. 10  Šķēršļu augstums  125 cm,  maršruts ar vienu pārlekšanu (Art. 238.2.2.). TURNĪRA IESKAITE jātniekiem līdz 25 (dz.g. 1994.g. un jaunāki) gadu vecumam, atvērtā klase.

(Balvu fonds 450 EUR: 150, 100, 70, 50, 40, 40)

 

Maršruts Nr. 11 –Šķēršļu augstums līdz 135 cm (Art. 238.2.2), bez ierobežojumiem. TURNĪRA IESKAITE konkurencē “Labākais jātnieks 2019. gada sezonā”.

(Balvu fonds 640 EUR: 200, 150, 100, 80, 60, 50)

 

Maršruts Nr. 12  – Šķēršļu augstums  60 cm,  ātruma maršruts (Art.  238.2.1.), bez ierobežojumiem.

 

 

Apbalvošana

Ierašanās uz apbalvošanas ceremoniju obligāti ar ponijiem/zirgiem. Īpašos gadījumos Galvenā tiesneša kolēģija, konsultējoties ar organizācijas komiteju, var atļaut dalībniekam ierasties uz apbalvošanas ceremoniju bez zirgiem.

Maršrutos Nr. 2., 9A un 10 kopvērtējuma trīs labākajiem uz apbalvošanas ceremoniju tiek aicināti arī treneri.

Maršrutos Nr. 9B un 11 kopvērtējuma trīs labākajiem uz apbalvošanas ceremoniju tiek aicināti arī zirgu īpašnieki.

1. maršrutā visus dalībniekus apbalvos pēc maršruta veikšanas ar rozeti, diplomu un dāvanu.

2., 3. un 12. maršrutā 1.-6. vietu ieguvēji saņems diplomus, rozetes, kā arī balvas no sacensību atbalstītājiem.

4. – 11.  maršrutā 1.-6. vietu ieguvēji saņems diplomus, rozetes, dāvanas no atbalstītājiem un  naudas balvas. 7.-10.vietu ieguvējiem dāvanu kartes no organizētājiem.

Balvu naudas, kā arī balvas sportistiem jāizņem līdz sacensību beigām.

 

 

Pieteikumi

Ierašanās sacensību vietā no piektdienas, 06.septembra pl. 12:00.

Pieteikumi jāiesniedz līdz ceturtdienai, 05.septembrim  pl. 20.00, aizpildot  pieteikumu Equipe Entry sistēmā entry.equipe.com, anketa netiks reģistrēta, ja nebūs aizpildīti visi obligātie laukumi! Pieteikumi, kuri tiks nosūtīti pēc noteiktā laika netiks pieņemti. Ja pieteikumi tiek veikti pēc 05.septembra pl. 20.00, starta nauda tiek dubultota.

Maršrutos Nr.2 un Nr.3 netiek pieņemti pieteikumi ar zirgiem ārpus konkurences.

 

Startējot ar vairākiem zirgiem, jānorāda, ar kuru zirgu jātnieks cīnās par titulu turnīrā.

Ja jātnieks startē ar vairākiem ponijiem (ieskaites maršrutā, kur startē bērni līdz 16 gadu vecumam ar I un II grupas ponijiem), tad punktus kopvērtējumam piešķir jātniekam, kurš uzrādījis labāko rezultātu.

Piesakot dalību atvērtajos maršrutos līdz 100cm (ieskaitot), piezīmes lūgums norādīt vai jātnieks startē ar zirgu vai poniju.

Ja jātnieks startē turnīra maršrutā ar vairākiem zirgiem, tad punktus piešķir jātniekam ar zirgu, kuru viņš pirms starta piesaka kā pirmo. Jātnieks var startēt ar vienu un to pašu zirgu vienā konkurencē,  pretendējot uz attiecīgās konkurences  labākā jātnieka titulu turnīrā. Vienādu punktu skaita gadījumā fināla posma maršruta rezultāts ir noteicošais.

Ja jaunzirgu maršrutos trijos posmos notikusi jātnieku maiņa, katru reizi punkti jaunzirgam tiek piešķirti ar konkrēto jātnieku un šie punkti nesummējas.

Ievedamajiem ponijiem nepieciešama zirgu pase, kurā jābūt ierakstītam izmēram ar sertificēta vērtētāja parakstu.

 

Starta kārtības online.equipe.com un Equipe aplikācijā.

 

Dalības maksa:

1.maršrutā: 15,- EUR,  2.,3. un 12. maršrutā: 25,- EUR, 4. – 9. maršrutā: 30,- EUR, 10. un 11. maršrutā: 35,- EUR

 

Boksa īre: 25,- EUR (no 06.-08.septembrim) – boksā viena skaidu paka.

Sacensību vietā būs iespējams iegādāties:

skaidas –  8,00 EUR/paka

siena ķīpas – 8,00 EUR/ķīpa

siena rulli – 40,00 EUR/rullis

Elektrības pieslēgums treilleriem – 20,00 EUR par sacensībām

 

Piesakoties līdz 03. septembrim (ieskaitot) un veicot maksājumu JJS kontā: 1 starts 1.maršrutā: 15,- EUR,  2.,3. un 12. maršrutā: 20,- EUR, 4. – 9. maršrutā: 25,- EUR, 10. un 11. maršrutā: 30,- EUR Ja maksājums veikts JJS kontā, sacensību vietā jāuzrāda maksājuma uzdevums.

 

Rekvizīti: Biedrība JAUNO JĀTNIEKU SKOLA

Reģ.Nr. 40008114442

Banka: AS Swedbank

SWIFT kods: HABALV22

Nr.: LV19HABA0551017883565

 

Dalībnieki uzņemas personīgu atbildību par iespējamiem negadījumiem sacensību laikā. Dalībniekiem līdz 16 gadu vecumam jābūt aizsargvestēm.  Sacensību laikā dežūrēs “ARS” Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kā arī veterinārārsts.

 

Sacensību dalībniekiem LJF veterināro prasību (http://www.leflatvia.lv/web/?id=419196) ievērošana ir obligāta. Zirgiem jābūt zirgu pasēm ar nepieciešamajiem izmeklējumiem un vakcinācijām (INAN izmeklējumi un zirgu gripas vakcinācijas), pases tiks pārbaudītas! Ja zirga pase netiks uzrādīta vai tajā trūks LR valstī noteiktie izmeklējumi, zirgs netiks pielaists pie starta, un samaksātā starta nauda netiks atgriezta!

 

Piedaloties sacensībās, jūs piekrītat, ka pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts. Uzņemtais materiāls var tikt translēts, publicēts un izplatīts.

 

Sacensību laikā radušās Nolikumā neaprakstītas situācijas risina sacensību tiesneši un Organizators.

 

Neskaidrību gadījumā jautājumos par JJS turnīra I un II posmā iegūtajām dāvanu kartēm zvanīt organizatoram.

 

 

Turnīra 3  posmos  sportisti krāj punktus 5  konkurencēs :

jātnieki ar I un II grupas ponijiem;

jātnieki līdz 16 gadu vecumam;

jātnieki ar zirgiem līdz 5 gadu vecumam;

jātnieki līdz 25 gadu vecumam;

labākais JJS jātnieks 2019. gada sezonā.

 

 

Katrā konkurencē labākā jātnieka titulu izcīna, summējot punktus 3 turnīra posmos.

Turnīra 1.posms – 25.-26.maijs

Turnīra 2.posms – 12.-14.jūlijs

Turnīra 3.posms, fināls – 07.-08. septembris

 

Finālā pirmo 3 vietu ieguvēji poniju konkurencē tiek ar apbalvoti ar dāvanām, pirmās vietas ieguvējs dosies ceļojumā,  pirmo 3 vietu ieguvēji pārējās  konkurencē tiek apbalvoti ar dāvanām un naudas balvām. Turnīra punktu piešķiršanas shēma:  1. vieta – 20 punkti; 2v.-18; 3v.-16; 4v.-14; 5v.-12; 6v.-10; 7v.- 8; 8v.-6; 9v.- 4.; 10v.- 3; 11v.- 2; 12v-1.

 

 

Balvas finālā 2019. gada JJS turnīra uzvarētājiem kopvērtējumā:

 

 

1. vieta

2. vieta

3. vieta

KOPĀ

Poniji

Ceļojums no sponsora

Akvaparks

Akvaparks

 

Jātnieki līdz 16 g.v.

120,-

100,-

80,-

300,-

Jaunzirgi

220,-

150,-

110,-

480,-

Jātnieki līdz 25 g.v.

220,-

150,-

110,-

480,-

Galvenā balva “Labākajam jātniekam 2019. gada sezonā”

300,-

 

250,-

200,-

750,-

 

 

Sacensības atbalsta: Latvijas Jātnieku Federācija, Inčukalna novada dome, Vanilla Travel, “ARS”, Balticovo, British Horse Society, Paulig, zirglietu veikals „Kentaurs”, ACB, Knauf, Binders, zirglietu veikals „Zirgu stallis, „Havens”, zirgam.lv ,Radio Tev, Radio Skonto, What Car?, Profi, Bauskas alus, Torpol Baltija.

 

Pieteikties