Image Alt

JJS sacensības konkūrā

N O L I K U M S

Laiks un vieta: 2021. gada 27. – 29.jūlijs, plkst. 9.00. Inčukalna nov., „Zustrenes”, Jauno Jātnieku skolas Sporta centrs
Organizatori: Sacensības organizē biedrība “Jauno Jātnieku skola” (JJS) sadarbībā ar Latvijas jātnieku federāciju (LJF)
Sacensību tiesneši – Inga Miķelsone, Anna Stafecka
Maršrutu sastādītājs – Ivo Miķelsons, Egīls Broks
Stjuarti – Jolanta Lapiņa, Daina Mūrniece
Sacensību laukums – izmērs 60m x 90m, iesildes laukums – 35m x 60m, smilšu segums
Informācija: info@latvianhorses.lv, tel. +371 28677177; +371 27328496

 

Sacensību programma

 

Piektdiena, sākums 9:00
Iesildes maršrutu diena

Maršruts Nr.1 – Šķēršļu augstums 60 cm, bez ierobežojumiem
Maršruts Nr.2 – Šķēršļu augstums 80 cm, bez ierobežojumiem
Maršruts Nr.3 – Šķēršļu augstums 100 cm, bez ierobežojumiem
Maršruts Nr.4 – Šķēršļu augstums 110 cm, bez ierobežojumiem
Maršruts Nr.5 – Šķēršļu augstums 120 cm, bez ierobežojumiem

Maršruti paredzēti treniņam un iepazīstināšanai ar laukumu. Piedalīties drīkst jebkurš jātnieks, neatkarīgi no tā, vai piedalās pārējo dienu sacensībās. Pēc katra maršruta veikšanas jātnieks drīkst atkārtot ne vairāk kā 5 šķēršļus, par to paziņojot stjuartam vai tiesnesim.

 

Sestdiena, sākums 9:00

Maršruts Nr. 6 – Šķēršļu augstums 60 cm, ideālais laiks, bez ierobežojumiem.

Sacensības ar laika normu, kura tiek dēvēta par „ideālo laiku”. Soda punkti par „ideālā laika” nesasniegšanu vai pārsniegšanu netiek piešķirti. Pārējās kļūdas tiek vērtētas pēc tabulas A. Šajās sacensībās nav atļauta laika uzskaites ārēja uzrādīšana.
Labākais rezultāts ir tam sportistam, kura rezultāts – soda punkti, starpība starp uzrādīto laiku un „ideālo laiku”- ir vismazākais. Gadījumā, ja soda punkti un starpība ir vienādi piem., ideālais laiks ir 60’, viena sportista rez. 0s.p./59’, otra sportista rez. 0s.p./61’, labākais rezultāts ir dalībniekam, kurš nav pārsniedzis ideālo laiku.
Pārējie sportisti tiek sarindoti pēc soda punktiem un laika starpību starp uzrādīto laiku un „ideālo laiku”.

Maršruts Nr. 7 – Šķēršļu augstums 80 cm, ideālais laiks, bez ierobežojumiem.

Maršruts Nr. 8 – Šķēršļu augstums 100 cm, speciālās divu fāžu sacensības (Art. 274.2.5.), lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāfinišē abās fāzēs:

8A – jātniekiem līdz 14 g.v. (dz.g 2007.g. un jaunāki), balvas no atbalstītājiem

8B – bez ierobežojumiem, (ieskaites maršruts amatieriem).
(Balvu fonds 230 EUR: 60, 50, 40, 30, 25, 25)

Maršruts Nr. 9 – Šķēršļu augstums 110 cm, ātruma maršruts (Art. 238.2.1.)

9A – juniori (Balvu fonds 190 EUR: 50, 35, 30, 25, 25, 25)

9B – bez ierobežojumiem (Balvu fonds 240 EUR: 60, 50, 40, 30, 30, 30)

Maršruts Nr. 10 – Šķēršļu augstums 120 cm, ātruma maršruts (Art. 238.2.1.)

10A – U 25 (Balvu fonds 240 EUR: 60, 50, 40, 30, 30, 30)

10B – bez ierobežojumiem (Balvu fonds 330 EUR: 80, 70, 60, 40, 40, 40)

 

 

Svētdiena, sākums 9:00

 

9:00. Maršruts Nr. 11 – Sacensības ar vērtējumu. Vadības maršruts bērniem ar I un II grupas ponijiem/ zirgiem (soļi, rikši). Piedalās jātnieki, kuri nav startējuši konkūra sacensībās 2020./2021. gadā, kā arī poniji/zirgi, kuri startē pirmo sezonu.

11.un 12. maršruts norisinās vienlaicīgi!

9:00. Maršruts Nr. 12 – Šķēršļu augstums 60 cm, speciālās divu fāžu sacensības (Art. 274.2.5.), lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāfinišē abās fāzēs. Piedalās jātnieki līdz 16 gadu vecumam (dz.gads 2005. un jaunāki) ar I un II grupas ponijiem.

Maršruts Nr. 13 – Šķēršļu augstums 80 cm, ideālais laiks, bez ierobežojumiem.

Maršruts Nr. 14 – Šķēršļu augstums 100 cm, ātruma maršruts (Art. 238.2.1.)

14A – amatieriem (Balvu fonds 230 EUR: 60, 50, 40, 30, 25, 25)

14B – bez ierobežojumiem (Balvu fonds 230 EUR: 60, 50, 40, 30, 25, 25)

Maršruts Nr. 15 – Šķēršļu augstums 110 cm, speciālās divu fāžu sacensības (Art. 274.2.5.), lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāfinišē abās fāzēs, bez ierobežojumiem. (Balvu fonds 240 EUR: 60, 50, 40, 30, 30, 30)

Maršruts Nr. 16 – Šķēršļu augstums 125 cm, speciālās divu fāžu sacensības (Art. 274.2.5.), lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāfinišē abās fāzēs, bez ierobežojumiem. (Balvu fonds 360 EUR: 100, 70, 60, 50, 40, 40)

Maršruts Nr. 17 –Šķēršļu augstums 130 cm, maršruts ar vienu pārlekšanu (Art. 238.2.2), bez ierobežojumiem. (Balvu fonds 440 EUR: 120, 90, 70, 60, 50, 50)

 

Apbalvošana

Ierašanās uz apbalvošanas ceremoniju obligāti ar ponijiem/zirgiem. Īpašos gadījumos Galvenā tiesneša kolēģija, konsultējoties ar organizācijas komiteju, var atļaut dalībniekam ierasties uz apbalvošanas ceremoniju bez zirgiem.
6., 7. un 13.maršrutā uzvarētājus apbalvos ar rozeti un diplomu.
11. maršrutā visus dalībniekus apbalvos pēc maršruta veikšanas ar rozeti, diplomu un dāvanu.
8A un 12.maršrutā 1.-6. vietu ieguvēji saņems diplomus, rozetes, kā arī balvas no sacensību atbalstītājiem.
8.B – 10. maršrutā un 14. – 17.maršrutā 1.-6. vietu ieguvēji saņems diplomus, rozetes, dāvanas no atbalstītājiem un naudas balvas.

Naudas balvas tiks izmaksātas tikai ar pārskaitījumu!
Iesniegums par naudas izmaksu jāaizpilda pie sacensību Kasieres.

 

Pieteikumi

Maršrutos Nr.12 un Nr.13 netiek pieņemti pieteikumi ar zirgiem ārpus konkurences.
Piesakot dalību atvērtajos maršrutos līdz 100cm (ieskaitot), piezīmes lūgums norādīt vai jātnieks startē ar zirgu vai poniju.
Ievedamajiem ponijiem nepieciešama zirgu pase, kurā jābūt ierakstītam izmēram ar sertificēta vērtētāja parakstu.
Pieteikumi jāiesniedz līdz trešdienai, 25. augustam pl. 20:00, aizpildot anketu Equipe Entry sistēmā entry.equipe.com, anketa netiks reģistrēta, ja nebūs aizpildīti visi obligātie laukumi! Ja pieteikums ir pieņemts, par to tiks izsūtīts paziņojums no Equipe sistēmas.
Organizators ir tiesīgs izvērtēt sacensību vietas kapacitāti un ierobežot dalībnieku skaitu, noslēdzot anketu pirms pieteikumu termiņa beigām.

Ja pieteikumi tiek veikti pēc 25. augusta pl. 20:00, starta nauda tiek dubultota.
Starta kārtība online.equipe.com un Equipe aplikācijā.

 

Dalības maksa:
1. – 5. maršrutā: 10,- EUR,
6.,7., 11.,12.,13. maršrutā: 15,- EUR,
8. – 10.,14. – 17. maršrutā: 30,- EUR

 

Boksa īre: 60,- EUR (no 26.-29.augustam) vai 25,- EUR / dienā (vietu skaits ierobežots)
Sacensību vietā būs iespējams iegādāties:
skaidas – 8,00 EUR/paka
siena ķīpas – 8,00 EUR/ķīpa

siena rullis – 40,00 EUR/rullis
Elektrības pieslēgums treileriem – 25,00 EUR par sacensībām

Ierašanās sacensību norises vietā no 26.augusta plkst.16:00. Pieteikuma formā lūdzu norādīt plānoto ierašanās laiku.

Boksu, skaidas un sienu var pieteikt Equipe pietiekuma formā.

Samaksu par startiem ar pārskaitījumu jāveic līdz 25.augusta pl.24:00
Veicot apmaksu sacensību norises dienā uz vietas, tiks pievienota starta naudas piemaksa 5,-EUR apmērā par katru startu! Norēķināties sacensību norises vietā varēs tikai ar skaidru naudu.

Rekvizīti:
Biedrība JAUNO JĀTNIEKU SKOLA
Reģ.Nr. 40008114442
Banka: AS Swedbank
SWIFT kods: HABALV22
Nr.: LV19HABA0551017883565

 

Dalībnieki uzņemas personīgu atbildību par iespējamiem negadījumiem sacensību laikā. Dalībniekiem līdz 16 gadu vecumam jābūt aizsargvestēm. Sacensību laikā dežūrēs “ARS” Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kā arī veterinārārsts.
Zirgiem jābūt zirgu pasēm ar nepieciešamajiem izmeklējumiem un vakcinācijām (INAN izmeklējumi un zirgu gripas vakcinācijas), pases tiks pārbaudītas!
Sacensību laikā radušās Nolikumā neaprakstītas situācijas risina sacensību tiesneši un Organizators.
Piedaloties sacensībās, jūs piekrītat, ka pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts. Uzņemtais materiāls var tikt translēts, publicēts un izplatīts.

 

Sacensības atbalsta: Latvijas Jātnieku Federācija, Inčukalna novada dome,“ARS”, British Horse Society, Paulig, ACB, Knauf, Radio Tev, Radio Skonto, What Car?, Profi. Havens, Rāmkalni, veikals Zirgu stallis, Vitagift.lv, Vesels zirgs, Dodson & Horrell, zirgam.lv, Decathlon Latvija, Back in balance. Lind’Equestrian, Very Berry, z/s Medīgas.

Location:
Jauno jātnieku skola - ,,Zustrenes'', Inčukalna pag., LV-241
Date:
Duration: