Image Alt

JJS Turnīrs konkūrā

N O L I K U M S

Laiks un vieta: 2021. gada 16. – 18.jūlijs, plkst. 9.00. Inčukalna nov., „Zustrenes”, Jauno Jātnieku skolas Sporta centrs
Organizatori: Sacensības organizē biedrība “Jauno Jātnieku skola” (JJS) sadarbībā ar Latvijas jātnieku federāciju (LJF)
Sacensību tiesneši – Inga Miķelsone
Maršrutu sastādītājs – Ivo Miķelsons, Egīls Broks
Stjuarti – Jolanta Lapiņa, Daina Mūrniece
Sacensību laukums – izmērs 60m x 90m, iesildes laukums – 35m x 60m, smilšu segums
Informācija: info@latvianhorses.lv, tel. +371 28677177; +371 27328496

 

Sacensību programma

Piektdiena, sākums 9:00

Treniņu sesija

Maršruts Nr.1 – Šķēršļu augstums 60 cm, bez ierobežojumiem
Maršruts Nr.2 – Šķēršļu augstums 80 cm, bez ierobežojumiem
Maršruts Nr.3 – Šķēršļu augstums 100 cm, bez ierobežojumiem
Maršruts Nr.4 – Šķēršļu augstums 110 cm, bez ierobežojumiem
Maršruts Nr.5 – Šķēršļu augstums 120 cm, bez ierobežojumiem

*Maršruti paredzēti treniņam un iepazīstināšanai ar laukumu. Katrs dalībnieks drīkst veikt vienu pilnu maršrutu un otrreiz atkārtot ne vairāk kā 5 šķēršļus.
Dalības maksa 10,-EUR

 

Sestdiena, sākums 9:00

Maršruts Nr. 6 – Šķēršļu augstums 60 cm, ideālais laiks, bez ierobežojumiem.

Sacensības ar laika normu, kura tiek dēvēta par „ideālo laiku”. Soda punkti par „ideālā laika” nesasniegšanu vai pārsniegšanu netiek piešķirti. Pārējās kļūdas tiek vērtētas pēc tabulas A. Šajās sacensībās nav atļauta laika uzskaites ārēja uzrādīšana.
Labākais rezultāts ir tam sportistam, kura rezultāts – soda punkti, starpība starp uzrādīto laiku un „ideālo laiku”- ir vismazākais. Gadījumā, ja soda punkti un starpība ir vienādi piem., ideālais laiks ir 60’, viena sportista rez. 0s.p./59’, otra sportista rez. 0s.p./61’, labākais rezultāts ir dalībniekam, kurš nav pārsniedzis ideālo laiku.
Pārējie sportisti tiek sarindoti pēc soda punktiem un laika starpību starp uzrādīto laiku un „ideālo laiku”.

Maršruts Nr. 7 – Šķēršļu augstums 80 cm, ideālais laiks, bez ierobežojumiem.

Maršruts Nr. 8 – Šķēršļu augstums 100 cm, speciālās divu fāžu sacensības (Art. 274.2.5.), lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāfinišē abās fāzēs:

8A – jātniekiem līdz 14 g.v. (dz.g 2007.g. un jaunāki), balvas no atbalstītājiem

8B – bez ierobežojumiem, (ieskaites maršruts amatieriem).
(Balvu fonds 230 EUR: 60, 50, 40, 30, 25, 25)

Maršruts Nr. 9 – Šķēršļu augstums 110 cm, ātruma maršruts (Art. 238.2.1.)

9A – juniori (Balvu fonds 190 EUR: 50, 35, 30, 25, 25, 25)

9B – bez ierobežojumiem (Balvu fonds 240 EUR: 60, 50, 40, 30, 30, 30)

Maršruts Nr. 10 – Šķēršļu augstums 120 cm, ātruma maršruts (Art. 238.2.1.), bez ierobežojumiem.

10A – U 25 (Balvu fonds 240 EUR: 60, 50, 40, 30, 30, 30)

10B – bez ierobežojumiem (Balvu fonds 330 EUR: 80, 70, 60, 40, 40, 40)

 

Svētdiena, sākums 9.00

9.00. Maršruts Nr. 11 – Sacensības ar vērtējumu. Vadības maršruts bērniem ar I un II grupas ponijiem/ zirgiem (soļi, rikši). Piedalās jātnieki, kuri nav startējuši konkūra sacensībās 2020./2021. gadā, kā arī poniji/zirgi, kuri startē pirmo sezonu.

11.un 12. maršruts norisinās vienlaicīgi!

9.00. Maršruts Nr. 12 – Šķēršļu augstums 60 cm, speciālās divu fāžu sacensības (Art. 274.2.5.), lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāfinišē abās fāzēs. Piedalās jātnieki līdz 16 gadu vecumam (dz.gads 2005. un jaunāki) ar I un II grupas ponijiem.

Maršruts Nr. 13 – Šķēršļu augstums līdz 40 cm. Ideālais laiks – 300 m/min.
Piedalās jātnieki līdz 10 gadu vecumam (dz.gads 2011. un jaunāki) ar I un II grupas ponijiem.

Maršruts Nr. 14 – Šķēršļu augstums 100 cm, ātruma maršruts (Art. 238.2.1.)

14A – amatieriem (Balvu fonds 230 EUR: 60, 50, 40, 30, 25, 25)

14B – bez ierobežojumiem (Balvu fonds 230 EUR: 60, 50, 40, 30, 25, 25)

Maršruts Nr. 15 – Šķēršļu augstums 110 cm, ātruma maršruts (Art. 238.2.1.), bez ierobežojumiem. (Balvu fonds 240 EUR: 60, 50, 40, 30, 30, 30)

Maršruts Nr. 16 – Šķēršļu augstums 125 cm, ātruma maršruts (Art. 238.2.1.), bez ierobežojumiem. (Balvu fonds 360 EUR: 100, 70, 60, 50, 40, 40)

Maršruts Nr. 17 –Šķēršļu augstums 130 cm, maršruts ar vienu pārlekšanu (Art. 238.2.2), bez ierobežojumiem. (Balvu fonds 440 EUR: 120, 90, 70, 60, 50, 50)

 

Apbalvošana
Ierašanās uz apbalvošanas ceremoniju obligāti ar ponijiem/zirgiem. Īpašos gadījumos Galvenā tiesneša kolēģija, konsultējoties ar organizācijas komiteju, var atļaut dalībniekam ierasties uz apbalvošanas ceremoniju bez zirgiem.
11. maršrutā visus dalībniekus apbalvos pēc maršruta veikšanas ar rozeti, diplomu un dāvanu.
8A, 12., 13.maršrutā 1.-6. vietu ieguvēji saņems diplomus, rozetes, kā arī balvas no sacensību atbalstītājiem.
8.B – 10. maršrutā un 14. – 17.maršrutā 1.-6. vietu ieguvēji saņems diplomus, rozetes, dāvanas no atbalstītājiem un naudas balvas.

Naudas balvas tiks izmaksātas tikai ar pārskaitījumu!
Iesniegums par naudas izmaksu jāaizpilda pie sacensību Kasieres.

 

Pieteikumi

Maršrutos Nr.12 un Nr.13 netiek pieņemti pieteikumi ar zirgiem ārpus konkurences.
Piesakot dalību atvērtajos maršrutos līdz 100cm (ieskaitot), piezīmes lūgums norādīt vai jātnieks startē ar zirgu vai poniju.
Ievedamajiem ponijiem nepieciešama zirgu pase, kurā jābūt ierakstītam izmēram ar sertificēta vērtētāja parakstu.
Pieteikumi jāiesniedz līdz trešdienai, 14. jūlijam pl. 14:00, aizpildot anketu Equipe Entry sistēmā entry.equipe.com, anketa netiks reģistrēta, ja nebūs aizpildīti visi obligātie laukumi! Ja pieteikums ir pieņemts, par to tiks izsūtīts paziņojums no Equipe sistēmas.
Organizators ir tiesīgs izvērtēt sacensību vietas kapacitāti un ierobežot dalībnieku skaitu, noslēdzot anketu pirms pieteikumu termiņa beigām. Ja pieteikumi tiek veikti pēc 14. jūlija pl. 14:00, starta nauda tiek dubultota.
Starta kārtība online.equipe.com un Equipe aplikācijā.

Dalības maksa:
1. – 5. maršrutā: 10,- EUR,
6.,7., 11.,12.,13. maršrutā: 15,- EUR,
8. – 10.,14. – 17. maršrutā: 30,- EUR,

Boksa īre: 60,- EUR (no 15.-18.jūlijam) vai 25,- EUR / dienā (vietu skaits ierobežots)
Sacensību vietā būs iespējams iegādāties:
skaidas – 8,00 EUR/paka
siena ķīpas – 8,00 EUR/ķīpa
siena rulli – 40,00 EUR/rullis
Elektrības pieslēgums treileriem – 25,00 EUR par sacensībām

Ierašanās sacensību norises vietā no 15.jūlija plkst.16:00. Pieteikuma formā lūdzu norādīt plānoto ierašanās laiku.
Boksu, skaidas un sienu var pieteikt Equipe pietiekuma formā.

 

Samaksu par startiem ar pārskaitījumu jāveic līdz 14.jūlija pl.24:00
Veicot apmaksu sacensību norises dienā uz vietas, tiks pievienota starta naudas piemaksa 5,-EUR apmērā par katru startu!

Rekvizīti: Biedrība JAUNO JĀTNIEKU SKOLA
Reģ.Nr. 40008114442
Banka: AS Swedbank
SWIFT kods: HABALV22
Nr.: LV19HABA0551017883565

 

Dalībnieki uzņemas personīgu atbildību par iespējamiem negadījumiem sacensību laikā. Dalībniekiem līdz 16 gadu vecumam jābūt aizsargvestēm. Sacensību laikā dežūrēs “ARS” Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kā arī veterinārārsts.
Zirgiem jābūt zirgu pasēm ar nepieciešamajiem izmeklējumiem un vakcinācijām (INAN izmeklējumi un zirgu gripas vakcinācijas), pases tiks pārbaudītas!
Sacensību laikā radušās Nolikumā neaprakstītas situācijas risina sacensību tiesneši un Organizators.
Piedaloties sacensībās, jūs piekrītat, ka pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts. Uzņemtais materiāls var tikt translēts, publicēts un izplatīts.

 

Sacensības atbalsta: Latvijas Jātnieku Federācija, Inčukalna novada dome,“ARS”, British Horse Society, Paulig, ACB, Knauf, Radio Tev, Radio Skonto, What Car?, Profi. Havens, Rāmkalni, veikals Zirgu stallis, Vitagift.lv, Vesels zirgs, Dodson & Horrell, zirgam.lv, Decathlon Latvija, Back in balance. Lind’Equestrian, Very Berry.

Location:
Jauno jātnieku skola - ,,Zustrenes'', Inčukalna pag., LV-241
Date:
Duration: