Lasiet ziņās par jauno jātnieku skolu

Zirgu dienas: nolikums

X VISLATVIJAS ZIRGU DIENAS

NOLIKUMS

Laiks un vieta: 2017. gada 19.-20. augusts, Inčukalna nov., „Zustrenes”, Jauno Jātnieku skolas sporta centrs.

Organizatori: Sacensības organizē biedrība “Jauno Jātnieku skola” (JJS) sadarbībā ar LJF

Sacensību tiesneši: Inga Miķelsone, Anna Stafecka, Anita Mangale

Maršrutu sastādītāji: Ivo Miķelsons, Egils Broks

Sacensību laukums: izmērs 60m x 90m, iesildes laukums – 35m x 60m, smilšu segums.

Informācija:  info@latvianhorses.lv, tel. 28677177, 26466644, 29469825 (saistībā ar pieteikumiem un starta kārtībām).

Sestdiena, sākums  pl. 8.00

Maršruts Nr. 1 Pajūgu braukšanas sacensības. Kombinētais maratons. Maršrutā viens maratona tipa šķērslis. Konusu šķēršļu handikaps +30 cm.

1 A Zirgu vienjūgi (5 g.v. un vecāki)

1 B Poniju vienjūgi (5 g.v. un vecāki)

Piedalās braucēji no 10 gadu vecuma (10 -17 g.v. braucēju palīgam jābūt vismaz 18 g.v.).Bērniem no 10-13g.v. palīgs drīkst izmantot dubultgrožus. Sacensību kopvērtējumu veidos 19.08. un 20. 08. maršrutu rezultātu summa. Ratu platums – ne mazāk par 125 cm. Visiem braucējiem un palīgiem galvas aizsargķiveres un drošības vestes/ muguras sargi ir obligāti. Katrs braucējs un zirgs/ponijs/rati maršrutā drīkst piedalīties vienu reizi, jo ir ierobežots maršruta norises laiks. Ratu maiņa nebūs iespējama. Dalībnieku skaits katrā maršruta klasē ne vairāk par 6.
Pieteikumā lūgums iesniegt informāciju par braucēju, zirgu/ poniju – īsu komandas aprakstu sacensību komentētājam.

Maršruts Nr. 2  Šķēršļu augstums 100 cm (Art. 263 – Ātrums un veiklība) bez ierobežojumiem. (Balvu naudas sadalījums: 100,- 80,- 60,- 40,- 30,- 30,-). Maršruts ar neparastiem šķēršļiem

Maršruts Nr. 3   Šķēršļu augstums  115-125 cm.  Sacensības ar izslēgšanu (Art. 272)
(Balvu naudas sadalījums: 250,- 200,- 150,-)

Maršruts Nr. 4   Šķēršļu augstums 60 cm Speed and Music (Art.239) Maršruts  jātniekiem ar ponijiem līdz 16 g.v maskās

Stafetes maršruts jātniekiem (ar ponijiem) un palīgiem, shēmu skatīt www.latvianhorses.lv nedēļu pirms sacensībām.

Maršruts Nr. 5 “Spēks un izveicība”. Maršrutā 6 šķēršļu rinda, sākot no 120 cm. (Maršrutu tiesā pēc Art.262.3). Maršrutā piedalās jātnieks ar vienu zirgu. Maršruts notiks, ja pieteiksies vismaz 3 dalībnieki.
(Balvu naudas sadalījums: 800,- 600,- 400).

Maršruts Nr. 6  RIDE and DRIVE.  Komandā 2 dalībnieki maskās. Šķēršļu augstums 90 cm. Sacensību uzdevums – pirmajam komandas dalībniekam maksimāli īsā laikā bez soda punktiem veikt maršrutu, otrajam dalībniekam speciālu maršrutu izbraukt ar traktoru. Četras labākās komandas cīnās par I-III vietu finālā (Balvu naudas sadalījums: 150,- 120,- 100,-) .

                                            Svētdiena, 21. augusts, plkst. 8.00.

Maršruts Nr. 7 Secīgā stafete “Līdz pirmajai kļūdai”. Šķēršļu augstums 110 cm (Art. 268.2.3.)  Komanda sastāv no 2 jātniekiem ar zirgiem. Sportisti nomaina viens otru pēc katras kļūdas un turpina maršrutu līdz tas veikts divas reizes.
(Balvu naudas sadalījums: 160,- 140,- 120,-)

Maršruts Nr. 8 Šķēršļu augstums  60 cm.  Ideāls laiks. Sacensības ar laika normu, kura tiek dēvēta par „ideālo laiku”. Soda punkti par „ideālā laika” nesasniegšanu netiek piešķirti. Ja „ideālais laiks” tiek pārsniegts, tad par katrām iesākušās četrām sekundēm tiek piešķirts viens soda punkts. Pārējās kļūdas tiek vērtētas pēc tabulas A. Labākais rezultāts ir tam sportistam, kura rezultāts – soda punkti, starpība starp uzrādīto laiku un „ideālo laiku”-, ir vismazākais. Pārējie sportisti tiek sarindoti pēc soda punktiem un laika starpību starp uzrādīto laiku un „ideālo laiku”.

8 A – Izaicinājuma  kauss. Piedalās jātnieki  no 25 gadu vecuma – zirgaudzētāji, zirgkopēji, treneri, tiesneši, grūmi, pajūgu braukšanas un iejādes sportisti, veterinārārsti, un citi jātnieki, kuri  nekad/ vismaz 5 gadus nav piedalījušies ieskaites sacensībās šķēršļu pārvarēšanā.
(Balvu naudas sadalījums: 100,- 80,- 60,- 40,- 30,- 30,-)
Pieteikumā lūgums iesniegt informāciju par braucēju, zirgu/ poniju – īsu komandas aprakstu sacensību komentētājam.

8 B – piedalās bērni līdz 16 g vecumam ar I un II grupas ponijiem

Maršruts Nr. 9 “Spēks un izveicība”. Sacensības jātniekiem ar ponijiem. Maršrutā 4 šķēršļu rinda. (Maršrutu tiesā pēc Art.262.3). Maršrutā piedalās jātnieks ar vienu poniju. Maršruts notiks, ja pieteiksies vismaz 3 dalībnieki.
Uzvarētājs balvā saņem velosipēdu

Maršruts Nr. 10  Sacensības iejādē.
Izvēles programma –kjūrs Mazās Balvas  līmenī.
(Balvu naudas sadalījums: 100, 80, 60)

Maršruts Nr. 11  Sacensības iejādē pāriem – kjūrs III grupas shēmas līmenī.
(Balvu naudas sadalījums: 140,- 120,- 100,-)

Maršruts Nr. 12 Pajūgu braukšanas sacensības Kombinētais maratons. Maršrutā viens maratona tipa šķērslis. Konusu šķēršļu handikaps +30 cm

12 A  – Zirgu vienjūgi  (4 g.v. un vecāki)
(Balvu naudas sadalījums:140,-120,- 100,-).

12 B  – Poniju vienjūgi (4 g.v. un vecāki)
(Balvu naudas sadalījums: 140,- 120,- 100,-).

Piedalās braucēji no 10 gadu vecuma (10 -17 g.v. braucēju palīgam jābūt vismaz 18 g.v.). Bērniem no 10-13g.v. palīgs drīkst izmantot dubultgrožus. Ratu platums – ne mazāk par 125 cm. Visiem braucējiem un palīgiem galvas aizsargķiveres un drošības vestes/ muguras sargi ir obligāti. Katrs braucējs un zirgs/ponijs/rati maršrutā drīkst piedalīties vienu reizi, jo ir ierobežots maršruta norises laiks. Ratu maiņa nebūs iespējama.
Dalībnieku skaits katrā maršruta klasē ne vairāk par 6.
Maršrutā nr. 12 dalībnieki startēs apgrieztā kārtībā maršruta nr. 1 rezultātam. Sacensību kopvērtējumu veido maršruta nr. 1 un maršruta nr. 12 rezultātu summa.

Pajūgu parāde visiem pajūgu braukšanas sacensību dalībniekiem!

Maršruts Nr. 13. Šķēršļu augstums 120 cm (Art. 239) Speed and Music.

A – Dāmu kauss  (Balvu naudas sadalījums:  150,- 120,- 90,- 70,- 40,- 30,-)

B – Kungu kauss  (Balvu naudas sadalījums: 150,- 120,- 90,- 70,- 40,- 30,-)

Jātnieki piedalās košos, krāsainos tērpos. Balvas  sportistiem ar interesantākajiem un jautrākajiem apģērbiem! Jātnieki startē izvēlētās mūzikas pavadījumā (vēlamo mūziku lūgums norādīt pieteikumā

Apbalvošana.
 

  1. un 8 B maršrutā 1.– 6. vietu ieguvēji saņem diplomus, rozetes, balvas.

Stafetes un 9. maršrutā 1.– 3. vietu ieguvēji saņem diplomus, rozetes, balvas.
2., 8A, 13. maršrutā 1.– 6. vietu ieguvēji saņem diplomus, rozetes, naudas balvas un dāvanas
3., 5., 6., 7., 10., 11., 1.+12.  maršrutā 1.– 3. vietu ieguvēji saņem diplomus, rozetes, naudas balvas un dāvanas

Dalības maksa:
Viens starts: 4., 8AB., 9. maršrutā: 18,- Eiro; 1.+12.,  2., 5., 6.,  7., 10.,  11. maršrutā: 23,- Eiro;
3., 13. maršrutā: 25,- Eiro
stafetes maršruts bez starta naudas.

 

Starta nauda jāsamaksā  ne vēlāk kā 30 minūtes pirms maršruta.
Boksu īre: 20,- Eiro no 19.-20.augustam, (boksā skaidas 1 paka 20 kg). Lai pieteiktu boksu, zvanīt pa tel.: 28677177, 26466644
Pieteikumi jāiesniedz līdz ceturtdienai, 17. augustam  pl. 15.00, aizpildot www.latvianhorses.lv dalībnieka anketu
Starta kārtība www.latvianhorses.lv

Piesakoties līdz 16.08. un maksājot par starta naudām ar bankas pārskaitījumu, dalībnieki var saņemt atlaides!

Viens starts: 4., 8AB., 9. maršrutā: 15,- Eiro; 1.+12.,  2., 5., 6.,  7., 10.,  11. maršrutā: 20,- Eiro;
3., 13. maršrutā: 23,- Eiro

Rekvizīti: Biedrība JAUNO JĀTNIEKU SKOLA
Reģ.Nr. 40008114442
Banka: AS Swedbank
SWIFT kods: HABALV22
Nr.: LV19HABA0551017883565

Dalībnieki uzņemas personīgu atbildību par iespējamiem negadījumiem sacensību laikā. Dalībniekiem līdz 16 gadu vecumam jābūt aizsargvestēm.

Sacensību laikā dežūrēs Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kā arī veterinārārsts. Zirgiem jābūt zirgu pasēm ar nepieciešamajiem izmeklējumiem un vakcinācijām, pases tiks pārbaudītas.
Sacensību laikā radušās Nolikumā neaprakstītas situācijas risina sacensību tiesneši un Organizators.

“Jauno Jātnieku skolā” šajā nedēļas nogalē notika otrās un noslēdzošās šīs sezonas sacensības

  Šajā nedēļas nogalē, 29. un 30. augustā “Jauno Jātnieku skolā” valdīja svētku gaisotne –...

Skatīt vairāk

“Jauno Jātnieku skolā” šajā nedēļas nogalē notika pirmās šīs sezonas sacensības

  Šajā nedēļas nogalē, 11. un 12. julijā “Jauno Jātnieku skolā” notika pirmās sacensības konkūrā...

Skatīt vairāk

Tirdziņš sacensībās

Ja vēlies pieteikties tirgošanai Jauno jātnieku skolas turnīrā 11-12.jūlijā- zvani uz 28677177 vai raksti info@latvianhorses.lvFor...

Skatīt vairāk